Grænse, Grenze, граница. Grænselandsudstillingen i Flensborg

Kaare Golles, Flugten
Kaare Golles, Flugten

At kunsten igen og igen overskrider grænser, f.eks. „den gode smags“, „anstændighedens“ eller „den politiske korrektheds“, har igennem århundreder været en motor for fremskridt og videre udvikling. Således må og skal det også være på Museumsberg Flensburg med denne udstilling. Kunstnere fra Danmark, Tyskland og Rusland er blevet opfordret til at behandle og analysere emnet „grænse“ i alle dets facetter og associationer. 

Lige så forskellige som kunstnerne er også disses arbejder, som er resultatet deraf. Konkret anskuelige værker findes her ligesom abstrakte, tristesse står ved siden af løssluppen kådhed, kommentarer er én gang præget af lyrisk tankefordybelse og af ætsende polemik. Nogle kunstværker har reelle grænser som emne, f.eks. dødszonen langs med den tidligere tysk-tyske grænse, den „Nye Silkevej“ eller det nu i byggefasen eksisterende „Vildsvinehegn“ mellem Kongeriget Danmark og Den tyske Forbundsrepublik. Andre omhandler mennesker, der er i ekstremsituationer støder mod deres grænser, eller steder, hvor en grænserokering – som i det tidligere tyske Østprøjsen, nu russiske Kaliningrad-område – har efterladt sine spor. Nogle kunstnere vover sig ind i grænseområder for den menneskelige eksistens, andre undersøger spørgsmålet, om man overhovedet kan afbilde grænser.

Udstillingssamarbejdet med kunstnersammenslutningen „Grænseudstillingen“ og Museumsberg Flensburg er blevet realiseret med understøttelse af delstaten Slesvig-Holstens Ministerium for Uddannelse, Videnskab og Kultur, „Flensburger Kunstverein“ og dennes hovedsponsor, sparekassen NOSPA.

Kunstner:
Eva Ammermann, Søren Brøgger, Ken Denning, Greta Dimaris, Viktor-Emil Dupont Billund, Regitze Engelsborg Karlsen, Menno Fahl, Iris Fridriksdottir, Kaare Golles, Ole Prip Hansen, Markus Herschbach, Jens Hüls Funder, Elmar Jacob, Cora Korte, Jesper Kristiansen, Morten Krogsgaard, Hans Lembrecht Madsen, Thomas Lunau, Tine Bay Lührssen, Jes Mogensen, Søren Møller, Anke Müffelmann, Aage Schmidt, Vladimir Shcherbakov, Inka Sigel, Bente Sonne, Kristian Vodder Svensson, Dan Thuesen, Jacob Tækker, Nils Vollertsen, Dmitry Vyshemirsky

Udstillingen åbnes festligt den 10. November kl. 11:30 i Aulaen på Hans-Christiansen-Hus.

Location: Museumsberg

Go back