Perspektivskifte 2020 – 100 års grænsehistorier

folkeafstemningen

Hvilken betydning har statsgrænsen mellem Tyskland og Danmark? Til dette spørgsmål er der utallige perspektiver: For de mennesker, der dagligt krydser grænsen for at gå på arbejde eller for dem, som gør brug af nabolandets fritids- og indkøbsmuligheder, er den allestedsværende. For andre spiller grænsen derimod ingen rolle i hverdagen.

Den 14. marts 2020 er det hundredårsdagen for folkeafstemningen i 1920. Den gang stemte befolkningen i Slesvig om deres statslige tilhørsforhold. Først ved det nye grænseforløb blev Flensborg til en egentlig grænseby.

Hvad var baggrunden for denne afstemning og hvilke følger fik resultatet for Flensborg og regionen? Hvordan har den nye grænse sat sit præg på hverdagen og ændret den fælles tilværelse på begge sider af grænsen? Hvordan påvirker det identitetsfølelsen i dag at tilhøre et mindretal? Og til slut: Hvilke chancer og udfordringer, hvilken kulturel mangfoldighed bringer grænseregionen med sig?

Disse og flere spørgsmål danner rammen for udstillingen »Perspektivskifte 2020« på tre forskellige steder i Flensborg: På Museumsberg, på Flensburger Schifffahrtsmuseum og på Dansk Centralbibliotek. Mange mennesker og mange synsvinkler kommer til orde og fortæller grænsehistorier fra 100 år.

 

Location: Museumsberg - Hans-Christiansen-Haus

Go back