150 år med Rachmaninow

Peter Geilich
Peter Geilich

Med virtuos klavérmusik ved Peter Geilich og stemningsmættet sang ved Maria Johannson fejrer Museumsberg Flensburg den store komponist og pianist Sergej Rachmaninows runde fødselsdag.

Sopransangeren Maria Johannsen har studeret sang hos Jytte Carl i København. Gentagne gange har hun optrådt i det dansk-tyske grænseland på koncerter og ved musikprojekter sammen med forskellige musikere. Peter Geilich er efter engagementer i Heidelberg og Salzburg nu beskæftiget som solorepititor og kapelmester ved det slesvig-holstenske Landssymfoniorkester

Gæsterne kan her forvente en særdeles spændende aften med musik og sange af utrolig skønhed af Rachmaninow og en pianomæssigt særdeles udfordrende ledsagelse, som der hver gang er tale om med klavérmusik af samme. Maria Johannsen indleder og giver baggrundsinformationer til de enkelte titler. Koncerten understøttes af William Demant Fonden.

  1. august 2023 kl. 11.30 i Aulaen, Museumsberg Flensburg

Billetter kan købes for 10 €, nedsat 5 €, ved Museumskassen eller online hos Touristinformation Flensburg.

Go back